Groei Brussels Airport: milieuverenigingen en omwonenden op straat

Deze namiddag wandelden milieuverenigingen en zo'n 600 omwonenden tot aan de ingang van Brussels Airport, waar ze een massale sleep-in hielden. Ze eisen dat ministers Zuhal Demir en Georges Gilkinet de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu boven de winst van de private aandeelhouders plaatsen bij het toekennen van de nieuwe milieuvergunning van Brussels Airport, die midden juli 2024 afloopt. De luchthaven gaf al aan verder te willen groeien, met alle negatieve gevolgen van dien. 

Van kwaad naar erger

Het studiebureau ENV-ISA berekende in april, in opdracht van Bond Beter Leefmilieu, dat het vlieglawaai van Brussels Airport de slaap van 109.000 omwonenden ernstig verstoort en dat zo’n 50.000 mensen een sterk verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten. De gezondheidseconomische kosten van de geluidsoverlast bedragen meer dan 1 miljard euro.

Maar ook ons leefmilieu heeft zwaar te lijden onder het vliegverkeer. De vliegtuigen die vertrekken vanop Brussels Airport stoten meer stikstofoxiden uit dan alle bedrijven in de Antwerpse haven samen, en meer broeikasgassen dan wat vrijkomt bij de verwarming van 1 miljoen huishoudens.

Maar bovenal slaagt de luchthaven er niet in orde op zaken te stellen en gaat het daardoor van kwaad naar erger, aldus Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu, vanop de mars in Zaventem: “Het ontwerp milieu-effecentrapport spreekt boekdelen: de komende 10 jaar zullen nog meer mensen lijden aan ernstige slaapverstoring en zal er nog meer stikstof de lucht in worden geblazen. Het effect van de nieuwe zuinigere toestellen wordt volledig tenietgedaan door de inzet van meer en grotere toestellen. Ook zullen de wegen rond de luchthaven verder dichtslibben door de verwachte 40 % meer vrachtwagens. Zowel de leefbaarheid van honderdduizenden omwonenden als de kwaliteit van ons leefmilieu komen hierdoor nog meer onder druk te staan.”

Moment van de waarheid

De omwonenden zijn het pappen en nathouden van de voorbije drie decennia meer dan beu. Nu blijkt dat het management van de luchthaven zelfs verdere groeiplannen aan het uitwerken is en een eeuwigdurende vergunning nastreeft, komen ze op straat. 

Jos Jonckers van het Burgerforum Luchthavenregio: “Onze politici hebben de luchthavenuitbater de voorbije jaren systematisch de hand boven het hoofd gehouden. Nu is het moment van de waarheid aangebroken, want het milieu-effectenrapport geeft duidelijk aan dat de impact van de luchthaven zelfs tot ver voorbij Leuven, Vilvoorde, Waver en Waterloo te voelen is én dat de technologische vernieuwing weinig soelaas biedt. Enkel door de groei van de luchthaven te beperken, door de nachtvluchten te verbieden en door bindende geluids- en CO2-doelstellingen en -normen op te leggen, kunnen we het evenwicht tussen economie, ecologie en gezondheid herstellen.”

Mensen op de been

De 600 manifestanten wandelden onder begeleiding van muziek en slogans tot aan de poorten van Brussels Airport. Daar hielden ze een grote sleep-in, begeleid door een koor dat een eigen versie zong van het lied ‘Stille nacht’. 

Samen staan we sterk, aldus Bertrand Waucquez van de Belgische Unie Tegen Vliegtuighinder, die meewandelt aan de kop van de betoging: “Het is enorm belangrijk dat we vandaag met een grote groep bewoners en milieuverenigingen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië onze stem laten horen. Zo sturen we een zeer sterk signaal naar onze politici, Vlaams en federaal, dat ze onze eisen niet zomaar naast zich kunnen neerleggen.”

En ze doen dat met een duidelijke boodschap, vult Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu aan: “Wij zijn niet tegen de luchthaven. Wel vragen we een duidelijk kader waarbinnen deze de komende decennia kan opereren, zonder dat er jobs verloren gaan. Op jaarbasis kunnen we bv. meer dan 20.000 korte-afstandsvluchten uitsparen door de reizigers te doen overstappen naar de hogesnelheidstrein. Dat is goed voor het milieu en heeft helemaal geen effect op economie en werkgelegenheid. De cargovluchten van DHL kunnen ook overdag landen en opstijgen. Tot slot moet Brussels Airport door middel van innovatie en investeringen een voorloper worden richting klimaatneutraal vliegverkeer. Doet de luchthaven dat niet, dan pleegt ze schuldig verzuim ten aanzien van onze kinderen en kleinkinderen. En dat zullen we niet aanvaarden.”

Luchtvaart Wij liggen er wakker van!

Meer over Luchtvaart